Een lijst van alle wedstrijden (totaal 3070.25 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

1712.7km:
1205.55km:
152km: