Een lijst van alle wedstrijden (totaal 1609.3 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

30km:
513.5km:
706.8km:
33km:
30km:
105km:
37km:
154km: