Een lijst van alle wedstrijden (totaal 741.1 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

143.6km:
548.5km:
49km: