Een lijst van alle wedstrijden (totaal 1537.9 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

639.2km:
898.6999999999999km: