Een lijst van alle wedstrijden (totaal 3078.5 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

415.5km:
290km:
189km:
672.9km:
1511.1km: