Een lijst van alle wedstrijden (totaal 1579.4 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

168.5km:
595km:
815.9km: