Een lijst van alle wedstrijden (totaal 2232.4 km) van

De wedstrijden van de combinaties:

1187km:
1045.4km: